FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस् विद्यालयको ठेगाना विद्यालयको ईमेल विद्यालयको प्रकार छनौट प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. स्थापना मिति
श्री भानु आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४,झुर्किया सरकारी भरतलाल ताजपुरिया ९८०७९३०१९९
श्री महाराजस्थान आ.वि.(पैयामारी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४,झुर्किया सरकारी कमल सिंह राजवंशी ९८१७३९०४३१
श्री जनसेवा आ.वि. (काठगाडा ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४,झुर्किया सरकारी लेखराम बोसाक ९८१५३५५०९४
श्री मा.वि.झुर्किया माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -४,झुर्किया सरकारी देवेसप्रसाद सिन्हा ९८१४३३७४६९
श्री भानु आ.वि.(पिडाली ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३,महादेवा सरकारी देवीप्रसाद सिहं ९८२५३७८०६५
श्री वि.पी.आ.वि.(मिर्चाडाँगी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३,महादेवा सरकारी भरतलाल सिहं ९८१७३२३१७७
श्री जनता आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३,महादेवा सरकारी चन्देश्वर प्र.सिंह ९८०२७९५१६७ ,९८१४३८१७०७
श्री बालबालिका आ.वि.(चौकिघाट ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३,महादेवा सरकारी शंकर पोखरेल ९८०७०२४२११
श्री जनता आ.वि. (मजुरामारी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -२,कस्टु चौंक सरकारी चन्द्रावती राजवंशी ९८२५३२९८५८
श्री डोरिया आ.वि. (डोरिया ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -२,कस्टु चौंक सरकारी कासिम उद्धिम ९८०५३६१८०६

Pages