FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस् विद्यालयको ठेगाना विद्यालयको ईमेल विद्यालयको प्रकार छनौट प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. स्थापना मिति
श्री जनता मा.वि (ठकठकिया ) माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -९,ईटहरा सरकारी ईश्वर खनाल ९८४४६९८७३०
श्री पाथिभरा आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -८,दाम्राभिट्टा सरकारी अरुण कुमार चौधरी ९८४२२७९६८४
श्री कट्नु आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -८,दाम्राभिट्टा सरकारी भोजराज कट्टेल ९८४२०९८००७
श्री महेन्द्र आ.वि.(भुल्काडुब्बा ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -८,दाम्राभिट्टा सरकारी दुृर्गा सुन्दास ९८६०३९८९३४
श्री दुर्गा मा.वि.(दाम्राभिट्टा ) माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -८,दाम्राभिट्टा सरकारी जित ब.कटुवाल ९८४२०६८१०२, ९८१७३३८८३३
श्री सरस्वति मा.वि.(इटहरा ) माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -८,दाम्राभिट्टा सरकारी गोविन्द ब‍‍. पौडेल ९८४६६७०८३०
श्री हिमालय.आ.वि.(कपरसुका ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -७,सिजुवा सरकारी थलबहादुर अधिकारी ९८४२१९३५२६
श्री जनता आ.वि (डाँगीटोल ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -७,सिजुवा सरकारी इश्वर ढूङ्गाना ९८४२०७१७५९
श्री संस्कृत आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -७,सिजुवा सरकारी लेख ब.बस्नेत ९८४२०८४२१२, ९८१४३०४६१८
श्री सिजुवा मा.वि. माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -७,सिजुवा सरकारी हस्त ब.राई ९८४२४८४८८४ , ९८१२३९७१५६

Pages