FAQs Complain Problems

श्री जनसेवा आ.वि. (काठगाडा )

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
अन्नत लाल राजवंशी
विद्यालयको ईमेल: 
info.edu@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८४२४३४२४२
विद्यालयको ठेगाना: