FAQs Complain Problems

Gazette

खण्ड भाग File
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण राजपत्र प्रकाशन, २०७५ PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण राजपत्र प्रकाशन २०७५.pdf
घ बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि राजपत्र प्रकाशन २०७५ । PDF icon घ बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र राजपत्र प्रकाशन २०७५.pdf
रतुवामाई करार कर्मचारी राजपत्र २०७५ । PDF icon रतुवामाई करार कर्मचारी राजपत्र २०७५.pdf
रतुवामाई सहकारी ऐन २०७५ राजपत्र । PDF icon रतुवामाई सहकारी ऐन २०७५ राजपत्र ।.pdf
रतुवामाई शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि पहिलो संशोधन २०७५ । PDF icon रतुवामाई शिक्षा संशोधन राजपत्र.pdf
शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ ( रतुवामाई राजपत्रमा प्रकाशन मिति २०७५।०१।३० ) PDF icon शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ (रतुवामाई राजपत्रमा प्रकाशन मिति २०७५।०१।३०).pdf