FAQs Complain Problems

श्री जनता आ.वि. (मजुरामारी )

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
चन्द्रावती राजवंशी
विद्यालयको ईमेल: 
gautamyagyaprasad@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८२५३२९८५८
विद्यालयको ठेगाना: