FAQs Complain Problems

श्री बालबालिका आ.वि.(चौकिघाट )

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
शंकर पोखरेल
विद्यालयको ईमेल: 
shankarpokhrel37@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८०७०२४२११
विद्यालयको ठेगाना: