FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बोलपत्र स्वीकृत भएको हुँदा सम्झौंता गर्न आउनुहुन ! (श्री गजबक्रम सापकोटा कन्स्ट्रक्सन,कचनकवल,झापा) ७८/७९ 07/01/2022 - 22:07 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गरिएको हुदा सम्झौता गर्न आउनुहुन..pdf
बोलपत्र स्वीकृत भएको हुँदा सम्झौंता गर्न आउनुहुन ! (श्री ईनोभेसन कन्सट्रकसन प्रा.लि.,दमक,झापा) ७८/७९ 07/01/2022 - 22:05 PDF icon ईनोभेसन कन्सट्रकसन
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ! ७८/७९ 06/28/2022 - 14:50 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।(श्री सम्वन्धित सेवा प्रदायकहरु सबै ) ७८/७९ 06/23/2022 - 18:24
सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा !(श्री सम्वन्धित सेवा प्रदायकहरु) ७८/७९ 06/14/2022 - 15:59
बोलपत्र आव्हान सम्वन्धि सूचना । ७८/७९ 04/22/2022 - 18:31 PDF icon bolpatra notice.pdf
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।(श्री सम्वन्धित सेवा प्रदायक) ७८/७९ 10/29/2021 - 15:13 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना.p
दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना । ७८/७९ 10/26/2021 - 15:49 PDF icon दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना
दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना । ७८/७९ 10/26/2021 - 15:48 PDF icon दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना.२
सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा । ७८/७९ 10/26/2021 - 15:46 PDF icon सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा

Pages