FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस् विद्यालयको ठेगाना विद्यालयको ईमेल विद्यालयको प्रकार छनौट प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. स्थापना मिति
श्री भगवती आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -२,कस्टु चौंक सरकारी शंकर प्र.सिंह ९८०४३०५०६१
श्री मा.वि.केन्द्र नं.२ (महादेवा ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३,महादेवा सरकारी सहदेव ताजपुरिया ९८४४४२१७१४
श्री जनसेवा आ.वि.( चुनिमारी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -१.कल्याणपुर सरकारी अन्नतलाल राजवंशी ९८४२४३४२४४
श्री जनता आ.वि.(सोनापुर ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -१.कल्याणपुर सरकारी राजकुमार राजवंशी ९८११०२६००४
श्री शारदा आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -१.कल्याणपुर सरकारी बिमल कुमार यादव ९८४२१२८६८५
श्री जनकल्याण छेतन आ.वि.(कुटुमगंज ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -१.कल्याणपुर सरकारी कृष्ण प्रसाद ताजपुरिया ९८११०३९३६०
श्री सरस्वती मा.वि., कल्याणपुर माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -१.कल्याणपुर सरकारी नर्वदा अधिकारी ९८४२०८६४११

Pages