FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस् विद्यालयको ठेगाना विद्यालयको ईमेल विद्यालयको प्रकार छनौट प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. स्थापना मिति
श्री भिमेश्वर राधाकृष्ण वेद विद्या आश्रम गुरुकुल आधारभूत रतुवामाई वडा नं -९,ईटहरा गुरुकुल डिल्लीराम गुरागाई ९८४२०७२७८७
श्री गोपेश्वर वेद्य विद्या आश्रम गुरुकुल आधारभूत रतुवामाई वडा नं -१०,सोमबारे gopeshwarbed@gmail.com गुरुकुल ठगेन्द्र प्रसाद खनाल ९८४२४५८६५०
श्री मदर्शा इस्लामिया मजहरुल उलन आ‍‍. वि‍ आधारभूत रतुवामाई वडा नं -५,गोविन्दपूर hasibuddin49407@gmail.com मदर्शा मो. हसिव ९८००९७९८९६
श्री नेपाली रमनिया मदर्सा आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -२,कस्टु चौंक मदर्शा सजाद आलम ९८०४०३९५६६
श्री मदर्सा आहले सुन्नत गरिव आधारभूत रतुवामाई वडा नं -२,कस्टु चौंक miyanalam12@gmail.com मदर्शा मो. ताहिर हुसेन ९८०५३३७८९२
श्री दारुल उलुम मदर्सा आधारभूत रतुवामाई वडा नं -२,कस्टु चौंक मदर्शा मो.महबुब आलम ९८१७३१५८६०
श्री एजाजिया मदर्शा आधारभूत रतुवामाई वडा नं -१.कल्याणपुर miyanalam12@gmail.com मदर्शा इसुफ मियाँ ९८१९३०४६७४
श्री बालज्योति आदर्श विद्यासदन बो.स्कुल आधारभूत रतुवामाई वडा नं -२,कस्टु चौंक niroula12suresh@gmail.com संस्थागत खड्ग ब.राजवंशी ९८०७३७९३८८
श्री मुनसाइन इ.बो.स्कुल आधारभूत रतुवामाई वडा नं -५,गोविन्दपूर school82@gmail.com संस्थागत प्रकाश ढकाल ९८४२३४८५६९
श्री साइनिङ स्टार इ.बो.स्कुल आधारभूत रतुवामाई वडा नं -६,सौंठा spacharya387@gmail.com संस्थागत सावित्रा आचार्य ९८१४३७२०७७

Pages