FAQs Complain Problems

श्री मा.वि.झुर्किया

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
देवेस प्रसाद सिंह
विद्यालयको ईमेल: 
shreemavijhurkiya@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८१४३३७४६९
विद्यालयको ठेगाना: