FAQs Complain Problems

श्री भानु आ.वि.(पिडाली )

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
देवी प्रसाद सिहं
विद्यालयको ईमेल: 
bhanubasics40@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८२५३७८०६५
विद्यालयको ठेगाना: