FAQs Complain Problems

श्री महाराजस्थान आ.वि.(पैयामारी )

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
कमल सिंह राजवंशी
विद्यालयको ईमेल: 
kamalsraj1957@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८१७३९०४३१
विद्यालयको ठेगाना: