FAQs Complain Problems

श्री वि.पी.आ.वि.(मिर्चाडाँगी )

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
भरत कुमार सिहं गन्गाई
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८१७३२३१७७
विद्यालयको ठेगाना: