FAQs Complain Problems

श्री जनता आ.वि.

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
चन्देश्वर प्र.सिंह
विद्यालयको ईमेल: 
Chain@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८०२७९५१६७ ,९८१४३८१७०७
विद्यालयको ठेगाना: