FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस् विद्यालयको ठेगाना विद्यालयको ईमेल विद्यालयको प्रकार छनौट प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. स्थापना मिति
श्री कालिका आ.वि.(केसरबारी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -६,सौंठा सरकारी पुण्य प्र.पोख्रेल ९८४२२२४४४२
श्री ओम्कारेश्वर आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -६,सौंठा सरकारी खगेन्द्र ब.राई ९८५२०३५११८
श्री सिद्धकाली मा.वि. माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -६,सौंठा सरकारी कृष्णराज विष्ट ९८४२२८०७८३
श्री सरस्वति मा.वि.(कदुपाडा ) माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -६,सौंठा सरकारी यज्ञनाथ भट्टराई ९८४२५५५०१२ , ९८५२०२९५२४
श्री सौठा माध्यमिक विद्यालय ( सौठा ) माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -६,सौंठा सरकारी लक्ष्मी प्र.कोइराला ९८४२०९९६९६, ९८११०३८१३५
श्री आधारभूत विद्यालय आधारभूत रतुवामाई वडा नं -५,गोविन्दपूर सरकारी रमन यादव ९८१९०६९४२२
श्री सुनवर्षी मा.वि. माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -५,गोविन्दपूर सरकारी यज्ञकुमार निराैला ९८४२२५०९७२
श्री मा.वि.लेटि गोविन्दपुर माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -५,गोविन्दपूर सरकारी मेघनाथ कोइराला ९८४२०४१०९८
श्री लक्ष्मी आ.वि (सिँघारी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४,झुर्किया सरकारी कुमार कठेत ९८४२१७६३१०
श्री जानकी आ.वि.(सिंघाडी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४,झुर्किया सरकारी भोलामान अधिकारी ९८४२०९८४३८

Pages