FAQs Complain Problems

श्री भानु आ.वि.

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
भरतलाल ताजपुरिया
विद्यालयको ईमेल: 
bharat@123gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८०७९३०१९९
विद्यालयको ठेगाना: