FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट किताब। ७७/७८ 07/15/2020 - 12:33 PDF icon रातो किताब २०७७.७८.pdf
आ.व. २०७६.७७ रतुवामाई नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम । ७६/७७ 12/29/2019 - 14:22 PDF icon २०७६.७७ रतुवामाई नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम
रतुवामाई नपाको आ.व. २०७६.७७ मा अनुमानित बजेट । ७६/७७ 12/13/2019 - 13:53 PDF icon रतुवामाई नपाको आ.व. २०७६.७७ मा अनुमानित बजेट
आ.व. २०७५/७६ रतुवामाई नगरपालिकाको अनुमानित बजेट । ७५/७६ 10/28/2018 - 17:25 PDF icon रतुवामाई न.पा. आय व्यायको अनुमान २०७५.७६.pdf
आ.व. २०७५/७६ रतुवामाई नगरपालिकाको आर्थिक ऐन । ७५/७६ 10/11/2018 - 12:33 PDF icon रतुवामाई नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७५.pdf
आ.व. २०७५/७६ रतुवामाई नगरपालिकाको स्वीकृत विनियोजन ऐन । ७५/७६ 10/10/2018 - 11:25 PDF icon आ.व. ०७५/७६ को विनियोजन ऐन
आ.व. २०७५/७६ रतुवामाई नगरपालिकाको स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमहरु । ७५/७६ 10/10/2018 - 11:23 PDF icon रतुवामाई नीति तथा कार्यक्रम