FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दररेटहरु ! ७९/८० Tuesday, March 19, 2024 - 11:12 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दररेटहरु
आ.व. २०७९.८० मा चौथो त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको नामवाली । ७९/८० Tuesday, June 6, 2023 - 16:49 PDF icon आ.व. २०८०.८१ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको नामवाली
आ.व.२०७८.७९मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको नामावली | ७८/७९ Saturday, July 16, 2022 - 20:32
रतुवामाई नगरपालिकाको व्यक्तिगत सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धि वार्षिक प्रगति विवरण । ७८/७९ Sunday, September 5, 2021 - 08:48 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व.-२०७५.७६ को वडागत दोश्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता माग विवरण । ७५/७६ Thursday, March 7, 2019 - 16:27 PDF icon आ.व.-२०७५.७६ को वडागत दोश्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता माग विवरण
आ.व. २०७५.७६ पहिलो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भरपाई प्रतिवेदन । ७५/७६ Thursday, March 7, 2019 - 16:25 PDF icon आ.व. २०७५.७६ पहिलो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भरपाई प्रतिवेदन