FAQs Complain Problems

श्री हिमालय.आ.वि.(कपरसुका )

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
थलबहादुर अधिकारी
विद्यालयको ईमेल: 
vidyalayahimalaya@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८४२१९३५२६
विद्यालयको ठेगाना: