FAQs Complain Problems

श्री जनता आ.वि (डाँगीटोल )

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
इश्वरराज ढूङ्गाना
विद्यालयको ईमेल: 
jantaschoold@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८४२०७१७५९
विद्यालयको ठेगाना: