FAQs Complain Problems

श्री कट्नु आ.वि.

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
भोजराज कट्टेल
विद्यालयको ईमेल: 
kattelbhojaraj123@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८४२०९८००७