FAQs Complain Problems

श्री पाथिभरा आ.वि.

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
अरुण कुमार चौधरी
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८४२२७९६८४
विद्यालयको ठेगाना: