FAQs Complain Problems

श्री दुर्गा मा.वि.(दाम्राभिट्टा )

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
जित ब.कटुवाल
विद्यालयको ईमेल: 
j.katuwal2027@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८४२०६८१०२, ९८१७३३८८३३