FAQs Complain Problems

श्री सिजुवा मा.वि.

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
हस्त ब.राई
विद्यालयको ईमेल: 
hastabdr7@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८४२४८४८८४ , ९८१२३९७१५६
विद्यालयको ठेगाना: