FAQs Complain Problems

श्री जनता मा.वि (ठकठकिया )

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
ईश्वर खनाल
विद्यालयको ईमेल: 
janatamavi2022@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८४४६९८७३०
विद्यालयको ठेगाना: