FAQs Complain Problems

श्री सरस्वति मा.वि.(इटहरा )

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
गोविन्द ब‍‍. पौडेल
विद्यालयको ईमेल: 
saraswatischool365@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८४६६७०८३०