FAQs Complain Problems

श्री आधारभूत विद्यालय

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
रमन यादव
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८१९०६९४२२
विद्यालयको ठेगाना: