FAQs Complain Problems

श्री आधारभूत विद्यालय

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
चैतु लाल ताजपुरिया
विद्यालयको ईमेल: 
regmichandra@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८४५४८९४९३
विद्यालयको ठेगाना: