FAQs Complain Problems

श्री सिद्धकाली मा.वि.

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
कृष्णराज विष्ट
विद्यालयको ईमेल: 
ssiddhakali783@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८४२२८०७८३
विद्यालयको ठेगाना: