FAQs Complain Problems

श्री सरस्वति मा.वि.(कदुपाडा )

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
यज्ञनाथ भट्टराई
विद्यालयको ईमेल: 
saraswatimavi.ratuwamai6@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८४२५५५०१२ , ९८५२०२९५२४
विद्यालयको ठेगाना: