FAQs Complain Problems

श्री सौठा माध्यमिक विद्यालय ( सौठा )

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
लक्ष्मी प्र.कोइराला
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८४२०९९६९६, ९८११०३८१३५
विद्यालयको ठेगाना: