FAQs Complain Problems

श्री सौठा माध्यमिक विद्यालय ( सौठा )

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
ओम प्रकाश सुब्बा लिम्बु
विद्यालयको ईमेल: 
saunthamavi@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८४७१६३३०९
विद्यालयको ठेगाना: