FAQs Complain Problems

श्री लक्ष्मी आ.वि (सिँघारी )

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
कुमार कठेत
विद्यालयको ईमेल: 
kumarkathet000@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८४२१७६३१०
विद्यालयको ठेगाना: