FAQs Complain Problems

श्री ओम्कारेश्वर आ.वि.

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
खगेन्द्र ब.राई
विद्यालयको ईमेल: 
khagendrakhalingrai@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८५२०३५११८
विद्यालयको ठेगाना: