FAQs Complain Problems

श्री कालिका आ.वि.(केसरबारी )

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
पुण्य प्र.पोख्रेल
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८४२२२४४४२
विद्यालयको ठेगाना: