FAQs Complain Problems

श्री कालिका आ.वि.(केसरबारी )

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
बिर सिंह हास्दा
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८४०९९०६९८
विद्यालयको ठेगाना: