FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस् विद्यालयको ठेगानाsort descending विद्यालयको ईमेल विद्यालयको प्रकार छनौट प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. स्थापना मिति
श्री मदर्सा आहले सुन्नत गरिव आधारभूत रतुवामाई वडा नं -२ मदर्शा मो. ताहिर आलम ९८०५३३७८९२
श्री नेपाली रमनिया मदर्सा आधारभूत रतुवामाई वडा नं -२ मदर्शा सजाद आलम ९८०४०३९५६६
श्री सनफ्लावर इ.एकेडमी आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३ संस्थागत धनेश्वर प्र.सिंह ९८२४३६९४२७
श्री मा.वि.केन्द्र नं.२ (महादेवा ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३ सरकारी सहदेव ताजपुरिया ९८४४४२१७१४
श्री बालबालिका आ.वि.(चौकिघाट ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३ सरकारी शंकर पोखरेल ९८०७०२४२११
श्री जनता आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३ सरकारी चन्देश्वर प्र.सिंह ९८०२७९५१६७ ,९८१४३८१७०७
श्री वि.पी.आ.वि.(मिर्चाडाँगी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३ सरकारी भरतलाल सिहं ९८१७३२३१७७
श्री भानु आ.वि.(पिडाली ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३ सरकारी देवीप्रसाद सिहं ९८२५३७८०६५
श्री महादेवा इ. बो.स्कुल आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३ संस्थागत दिवश राजबंशी ९८१४३९३७९८
श्री भानु आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४ सरकारी भरतलाल ताजपुरिया ९८०७९३०१९९

Pages