FAQs Complain Problems

श्री सनफ्लावर इ.बाेर्डिङ्ग स्कुल

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
धनेश्वर प्र.सिंह
विद्यालयको ईमेल: 
thalbahaduradhikari@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८२४३६९४२७
विद्यालयको ठेगाना: