FAQs Complain Problems

श्री मा.वि.केन्द्र नं.२ (महादेवा )

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
सहदेव सिंह ताजपुरिया
विद्यालयको ईमेल: 
sahataj98079@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८०७९५८९८४
विद्यालयको ठेगाना: