FAQs Complain Problems

श्री मदर्सा आहले सुन्नत गरिव

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
मो. ताहिर हुसेन
विद्यालयको ईमेल: 
miyanalam12@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८०५३३७८९२
विद्यालयको ठेगाना: