FAQs Complain Problems

श्री सनलाइट मोडल इ.एकाडेमी

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
खेम अधिकारी
विद्यालयको ईमेल: 
adhikarykhem@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८५२०२९०९७
विद्यालयको ठेगाना: