FAQs Complain Problems

श्री दारुल उलुम मदर्सा

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
मो.महबुब आलम
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८१७३१५८६०
विद्यालयको ठेगाना: