FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस् विद्यालयको ठेगाना विद्यालयको ईमेल विद्यालयको प्रकार छनौट प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. स्थापना मिति
श्री जनता आ.वि. (मजुरामारी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -२,कस्टु चौंक gautamyagyaprasad@gmail.com सरकारी चन्द्रावती राजवंशी ९८२५३२९८५८
श्री सिद्धकाली मा.वि. माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -६,सौंठा ssiddhakali783@gmail.com सरकारी कृष्णराज विष्ट ९८४२२८०७८३
श्री हिमालय आ‌.वि (सातमेडी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -१०,सोमबारे himalayabasicschool4@gmail.com सरकारी चन्द्रप्रसाद पराजुली ९८५२०२७३४९
श्री बालबालिका आ.वि.(चौकिघाट ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३,महादेवा shankarpokhrel37@gmail.com सरकारी शंकर पोखरेल ९८०७०२४२११
श्री ओम्कारेश्वर आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -६,सौंठा khagendrakhalingrai@gmail.com सरकारी खगेन्द्र ब.राई ९८५२०३५११८
श्री जनता आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३,महादेवा Chain@gmail.com सरकारी चन्देश्वर प्र.सिंह ९८०२७९५१६७ ,९८१४३८१७०७
श्री कालिका आ.वि.(केसरबारी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -६,सौंठा सरकारी बिर सिंह हास्दा ९८४०९९०६९८
श्री वि.पी.आ.वि.(मिर्चाडाँगी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३,महादेवा सरकारी भरत कुमार सिहं गन्गाई ९८१७३२३१७७
श्री सिजुवा मा.वि. माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -७,सिजुवा hastabdr7@gmail.com सरकारी हस्त ब.राई ९८४२४८४८८४ , ९८१२३९७१५६
श्री भानु आ.वि.(पिडाली ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३,महादेवा bhanubasics40@gmail.com सरकारी देवी प्रसाद सिहं ९८२५३७८०६५

Pages