FAQs Complain Problems

श्री हिमालय आ‌.वि (सातमेडी )

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
चन्द्रप्रसाद पराजुली
विद्यालयको ईमेल: 
himalayabasicschool4@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८५२०२७३४९
विद्यालयको ठेगाना: