FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस् विद्यालयको ठेगाना विद्यालयको ईमेल विद्यालयको प्रकार छनौट प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. स्थापना मिति
श्री कालिका आ.वि.(केसरबारी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -६,सौंठा सरकारी बिर सिंह हास्दा ९८४०९९०६९८
श्री वि.पी.आ.वि.(मिर्चाडाँगी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३,महादेवा सरकारी भरत कुमार सिहं गन्गाई ९८१७३२३१७७
श्री सिजुवा मा.वि. माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -७,सिजुवा hastabdr7@gmail.com सरकारी हस्त ब.राई ९८४२४८४८८४ , ९८१२३९७१५६
श्री भानु आ.वि.(पिडाली ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३,महादेवा bhanubasics40@gmail.com सरकारी देवी प्रसाद सिहं ९८२५३७८०६५
श्री संस्कृत आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -७,सिजुवा sanskritbasic7@gmail.com सरकारी लेख ब.बस्नेत ९८४२०८४२१२, ९८१४३०४६१८
श्री मा.वि.झुर्किया माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -४,झुर्किया shreemavijhurkiya@gmail.com सरकारी देवेस प्रसाद सिंह ९८१४३३७४६९
श्री जनता आ.वि (डाँगीटोल ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -७,सिजुवा jantaschoold@gmail.com सरकारी इश्वरराज ढूङ्गाना ९८४२०७१७५९
श्री जनसेवा आ.वि. (काठगाडा ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४,झुर्किया info.edu@gmail.com सरकारी अन्नत लाल राजवंशी ९८४२४३४२४२
श्री हिमालय.आ.वि.(कपरसुका ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -७,सिजुवा vidyalayahimalaya@gmail.com सरकारी थलबहादुर अधिकारी ९८४२१९३५२६
श्री महाराजस्थान आ.वि.(पैयामारी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४,झुर्किया kamalsraj1957@gmail.com सरकारी कमल सिंह राजवंशी ९८१७३९०४३१

Pages