FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस् विद्यालयको ठेगाना विद्यालयको ईमेल विद्यालयको प्रकार छनौटsort descending प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. स्थापना मिति
श्री जनता आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३ सरकारी चन्देश्वर प्र.सिंह ९८०२७९५१६७ ,९८१४३८१७०७
श्री सिजुवा मा.वि. माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -७ सरकारी हस्त ब.राई ९८४२४८४८८४ , ९८१२३९७१५६
श्री वि.पी.आ.वि.(मिर्चाडाँगी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३ सरकारी भरतलाल सिहं ९८१७३२३१७७
श्री संस्कृत आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -७ सरकारी लेख ब.बस्नेत ९८४२०८४२१२, ९८१४३०४६१८
श्री भानु आ.वि.(पिडाली ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३ सरकारी देवीप्रसाद सिहं ९८२५३७८०६५
श्री जनता आ.वि (डाँगीटोल ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -७ सरकारी इश्वर ढूङ्गाना ९८४२०७१७५९
श्री मा.वि.झुर्किया माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -४ सरकारी देवेसप्रसाद सिन्हा ९८१४३३७४६९
श्री हिमालय.आ.वि.(कपरसुका ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -७ सरकारी थलबहादुर अधिकारी ९८४२१९३५२६
श्री जनसेवा आ.वि. (काठगाडा ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४ सरकारी लेखराम बोसाक ९८१५३५५०९४
श्री सरस्वति मा.वि.(इटहरा ) माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -८ सरकारी गोविन्द ब‍‍. पौडेल ९८४६६७०८३०

Pages