FAQs Complain Problems

श्री एजाजिया मदर्शा

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
इसुफ मियाँ
विद्यालयको ईमेल: 
miyanalam12@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८१९३०४६७४
विद्यालयको ठेगाना: