FAQs Complain Problems

श्री मुनसाइन इ.बो.स्कुल

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
प्रकाश ढकाल
विद्यालयको ईमेल: 
school82@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८४२३४८५६९
विद्यालयको ठेगाना: