FAQs Complain Problems

श्री भगवती आ.वि.

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
शंकर प्र.सिंह
विद्यालयको ईमेल: 
Ratuwamai
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८०४३०५०६१
विद्यालयको ठेगाना: