FAQs Complain Problems

श्री जनकल्याण छेतन आ.वि.(कुटुमगंज )

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
कृष्ण प्रसाद ताजपुरिया
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८११०३९३६०
विद्यालयको ठेगाना: