FAQs Complain Problems

श्री सरस्वती मा.वि., कल्याणपुर

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
नर्वदा अधिकारी
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८४२०८६४११
विद्यालयको ठेगाना: