FAQs Complain Problems

श्री जनता आ.वि.(सोनापुर )

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
राजकुमार राजवंशी
विद्यालयको ईमेल: 
rajkumarrajbanshi500@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८११०२६००४
विद्यालयको ठेगाना: