FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस् विद्यालयको ठेगाना विद्यालयको ईमेल विद्यालयको प्रकार छनौटsort descending प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. स्थापना मिति
श्री सरस्वती मा.वि., कल्याणपुर माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -१.कल्याणपुर सरकारी नर्वदा अधिकारी ९८४२०८६४११
श्री भानु आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४,झुर्किया सरकारी भरतलाल ताजपुरिया ९८०७९३०१९९
श्री दुर्गा मा.वि.(दाम्राभिट्टा ) माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -८,दाम्राभिट्टा सरकारी जित ब.कटुवाल ९८४२०६८१०२, ९८१७३३८८३३
श्री जनकल्याण छेतन आ.वि.(कुटुमगंज ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -१.कल्याणपुर सरकारी कृष्ण प्रसाद ताजपुरिया ९८११०३९३६०
श्री जानकी आ.वि.(सिंघाडी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४,झुर्किया सरकारी भोलामान अधिकारी ९८४२०९८४३८
श्री महेन्द्र आ.वि.(भुल्काडुब्बा ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -८,दाम्राभिट्टा सरकारी दुृर्गा सुन्दास ९८६०३९८९३४
श्री शारदा आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -१.कल्याणपुर सरकारी बिमल कुमार यादव ९८४२१२८६८५
श्री लक्ष्मी आ.वि (सिँघारी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४,झुर्किया सरकारी कुमार कठेत ९८४२१७६३१०
श्री कट्नु आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -८,दाम्राभिट्टा सरकारी भोजराज कट्टेल ९८४२०९८००७
श्री जनता आ.वि.(सोनापुर ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -१.कल्याणपुर सरकारी राजकुमार राजवंशी ९८११०२६००४

Pages