FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस् विद्यालयको ठेगाना विद्यालयको ईमेल विद्यालयको प्रकार छनौट प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. स्थापना मिति
श्री जनता आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३,महादेवा Chain@gmail.com सरकारी चन्देश्वर प्र.सिंह ९८०२७९५१६७ ,९८१४३८१७०७
श्री वि.पी.आ.वि.(मिर्चाडाँगी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३,महादेवा सरकारी भरत कुमार सिहं गन्गाई ९८१७३२३१७७
श्री भानु आ.वि.(पिडाली ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३,महादेवा bhanubasics40@gmail.com सरकारी देवी प्रसाद सिहं ९८२५३७८०६५
श्री महादेवा इ. बो.स्कुल आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३,महादेवा bholamana51@gmail.com संस्थागत दिवश राजबंशी ९८१४३९३७९८
श्री भगवती आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -२,कस्टु चौंक Ratuwamai सरकारी शंकर प्र.सिंह ९८०४३०५०६१
श्री डोरिया आ.वि. (डोरिया ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -२,कस्टु चौंक gautamyagyaprasad@gmail.com सरकारी कासिम उद्धिम ९८०५३६१८०६
श्री जनता आ.वि. (मजुरामारी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -२,कस्टु चौंक gautamyagyaprasad@gmail.com सरकारी चन्द्रावती राजवंशी ९८२५३२९८५८
श्री बालज्योति आदर्श विद्यासदन बो.स्कुल आधारभूत रतुवामाई वडा नं -२,कस्टु चौंक niroula12suresh@gmail.com संस्थागत खड्ग ब.राजवंशी ९८०७३७९३८८
श्री दारुल उलुम मदर्सा आधारभूत रतुवामाई वडा नं -२,कस्टु चौंक मदर्शा मो.महबुब आलम ९८१७३१५८६०
श्री मदर्सा आहले सुन्नत गरिव आधारभूत रतुवामाई वडा नं -२,कस्टु चौंक miyanalam12@gmail.com मदर्शा मो. ताहिर हुसेन ९८०५३३७८९२

Pages